sitemap·商情RSS源·RSS源·手機版·服務介紹·投稿中心·收藏本站· 設為首頁·

行業資訊

  • 行業資訊
  • 買賣招商
當前位置:首頁>農藥市場分析>正文

注意!多個農藥原藥品種價格下調

2019-11-13 10:53:26來源:農資導報農藥市場分析中心作者:農資導報農藥市場分析中心編輯:bianji2
分享到:

除草劑

97%莠去津每噸下調500元,至19500元/噸

96%雙草醚每噸下調10000元,至350000元/噸

96%二甲戊靈每噸下調3000元,至43000元/噸

名稱

含量

/劑型

10.26-10.31價格

/(千升)

11.01-11.08價格

/(千升)

備注

草甘膦

95%TC

24500

24500

價格穩定,供貨穩定

2,4-D

98%TC

16000

16000

價格穩定,供貨穩定

敵草快

40%母液

37000

37000

價格穩定,供貨穩定

乙氧氟草醚

96%TC

180000

180000

價格穩定,供貨穩定

草銨膦

95%TC

105000

105000

價格穩定,供貨穩定

精喹禾靈

96%TC

250000

250000

價格穩定,供貨穩定

煙嘧磺隆

95%TC

290000

290000

價格穩定,供貨穩定

莠去津

97%TC

20000

19500

價格下調,供貨穩定

西馬津

97%TC

29000

29000

價格穩定,供貨穩定

烯草酮原藥

90%TC

170000(折百)

170000(折百)

價格穩定,供貨穩定

氰氟草酯

97%TC

175000

175000

價格穩定,供貨穩定

炔草酯

96%TC

335000

335000

價格穩定,供貨緊張

炔草酯

97%TC

330000

330000

價格穩定,供貨緊張

解毒喹

96%TC

180000

180000

價格穩定,供貨穩定

氯氟吡氧乙酸

97%TC

225000

225000

價格穩定,供貨穩定

雙草醚

96%TC

360000

350000

價格下調,供貨穩定

硝磺草酮

97%TC

235000

235000

價格穩定,供貨穩定

丙草胺

95%TC

34500

34500

價格穩定,供貨穩定

異丙甲草胺

96%TC

23000

23000

價格穩定,供貨穩定

精?唑禾草靈

95%TC

330000

330000

價格穩定,供貨穩定

高效氟吡甲禾靈

97%TC

235000

235000

價格穩定,供貨穩定

滅草松

95%TC

118000

118000

價格穩定,供貨穩定

乙草胺

92%TC

20000

20000

價格穩定,供貨穩定

丁草胺

92%TC

20000

20000

價格穩定,供貨穩定

二氯喹啉酸

95%TC

240000

240000

價格穩定,供貨偏緊

二氯喹啉酸

85%TC

180000(折百)

180000(折百)

價格穩定,供貨偏緊

氟樂靈

97%TC

45000

45000

價格穩定,供貨緊張

氟磺胺草醚

96%TC

108000

108000

價格穩定,供貨穩定

敵草隆

97%TC

39000

39000

價格穩定,供貨偏緊

芐嘧磺隆

96%TC

185000

185000

價格穩定,供貨偏緊

?草酮

95%TC

330000

330000

價格穩定,供貨偏緊

二甲戊靈

96%TC

46000

43000

價格下調,供貨穩定

 

殺蟲劑

96%高效氯氟氰菊酯每噸下調10000元,至270000元/噸

96%噻蟲嗪每噸下調2000元,至100000元/噸

97%吡蚜酮每噸上調5000元,至190000元/噸

97%溴蟲腈每噸下調10000元,至320000元/噸

70%甲維鹽每噸下調10000元,至1130000元/噸

97%毒死蜱每噸下調500元,至45000元/噸

98%伏蟲隆每噸下調10000元,至540000元/噸

97%虱螨脲每噸下調10000元,至410000元/噸

名稱

含量

/劑型

10.26-10.31價格

/(千升)

11.01-11.08價格

/(千升)

備注

高效氯氟氰菊酯

96%TC

280000

270000

價格下調,供貨穩定

聯苯菊酯

96%TC

315000

315000

價格穩定,供貨穩定

吡蟲啉

97%TC

135000

135000

價格穩定,供貨穩定

啶蟲脒

97%TC

153000

153000

價格穩定,供貨穩定

噻蟲嗪

96%TC

102000

100000

價格下調,供貨穩定

噻蟲胺

97%TC

145000

145000

價格穩定,供貨穩定

烯啶蟲胺

97%TC

205000

205000

價格穩定,供貨穩定

吡蚜酮

97%TC

185000(折百)

190000(折百)

價格上調,供貨緊張

氟蟲腈

95%TC

700000

700000

價格穩定,供貨穩定

溴蟲腈

97%TC

330000

320000

價格下調,供貨穩定

阿維精粉

95%TC

730000

730000

價格穩定,供貨穩定

甲維鹽

70%TC

1140000

1130000

價格下調,供貨穩定

螺螨酯

97%TC

130000

130000

價格穩定,供貨穩定

乙螨唑

96%TC

380000

380000

價格穩定,供貨穩定

噠螨靈

97%TC

110000

110000

價格穩定,供貨偏緊

噠螨靈

96%TC

110000

110000

價格穩定,供貨偏緊

辛硫磷

95%TC

35000(折百價格)

35000(折百價格)

價格穩定,供貨穩定

丙溴磷

90%TC

63000

63000

價格穩定,供貨穩定

丙溴磷

94%TC

65000

65000

價格穩定,供貨穩定

毒死蜱

97%TC

45500

45000

價格下調,供貨穩定

乙酰甲胺磷

97%TC

50000

50000

價格穩定,供貨偏緊

乙酰甲胺磷

98%TC

52000

52000

價格穩定,供貨偏緊

馬拉硫磷

95%TC

29000

29000

價格穩定,供貨穩定

馬拉硫磷

90%TC

28000

28000

價格穩定,供貨穩定

殺螟單

98%TC

135000

135000

價格穩定,供貨偏緊

殺蟲單

95%TC

40000

40000

價格穩定,供貨偏緊

殺蟲單

90%TC

38500

38500

價格穩定,供貨緊張

茚蟲威

95%TC3:1

840000

840000

價格穩定,供貨穩定

茚蟲威

95%TC9:1

1000000

1000000

價格穩定,供貨穩定

炔螨特

90%TC

41000

41000

價格穩定,供貨穩定

伏蟲隆

98%TC

550000

540000

價格下調,供貨穩定

克百威

97%TC

110000

110000

價格穩定,供貨穩定

丁硫克百威

92%TC

110000

110000

價格穩定,供貨穩定

虱螨脲

97%TC

420000

410000

價格下調,供貨穩定

噻嗪酮

97%TC

80000

80000

價格穩定,供貨穩定

四聚乙醛

99%TC

28000

28000

價格穩定,供貨穩定

吡丙醚

95%TC

185000

185000

價格穩定,供貨穩定

 

殺菌劑

95%三環唑每噸下調1000元,至80000元/噸

95%三唑酮每噸下調5000元,至85000元/噸

95%氟環唑每噸下調10000元,至800000元/噸

90%多效唑每噸下調5000,至85000元/噸

9

97%甲基硫菌靈每噸上調2000,至32000元/噸

9

名稱

含量

/劑型

10.26-10.31價格

/(千升)

11.01-11.081價格

/(千升)

備注

苯醚甲環唑

96%TC

225000

225000

價格穩定,供貨穩定

丙環唑

95%TC

100000

100000

價格穩定,供貨穩定

環唑醇

95%TC

520000

520000

價格穩定,供貨穩定

戊唑醇

97%TC

160000

160000

價格穩定,供貨緊張

三環唑

95%TC

81000

80000

價格下調,供貨穩定

己唑醇

96%TC

135000

135000

價格穩定,供貨穩定

三唑酮

95%TC

90000

85000

價格下調,供貨穩定

氟環唑

95%TC

810000

800000

價格下調,供貨偏緊

氟硅唑

95%TC

450000

450000

價格穩定,供貨緊張

多效唑

90%TC

90000(折百)

85000(折百)

價格下調,供貨穩定

多效唑

95%TC

95000

90000

價格下調,供貨穩定

咪鮮胺

97%TC

145000

145000

價格穩定,供貨穩定

咪鮮胺

96%TC

145000

145000

價格穩定,供貨穩定

嘧菌酯

98%TC

300000

295000

價格下調,供貨穩定

吡唑醚菌酯

97%TC

205000

205000

價格穩定,供貨穩定

醚菌酯

96%TC

320000

320000

價格穩定,供貨穩定

烯酰嗎啉

98%TC

160000

160000

價格穩定,供貨穩定

甲基硫菌靈

97%TC

30000

32000

價格上調,供貨緊張

多菌靈

97%TC

37500

37500

價格穩定,供貨穩定

異菌脲

97%TC

170000

170000

價格穩定,供貨偏緊

噻呋酰胺

96%TC

350000

350000

價格穩定,供貨偏緊

?霉靈

97%TC

155000

155000

價格穩定,供貨穩定

福美雙

97%TC

12500

12000

價格下調,供貨穩定

甲霜靈

98%TC

108000

108000

價格穩定,供貨穩定

啶氧菌酯

97%TC

460000

460000

價格穩定,供貨穩定

肟菌酯

95%TC

480000

480000

價格穩定,供貨穩定

啶酰菌胺

95%TC

340000

340000

價格穩定,供貨穩定

乙霉威

95%TC

145000

145000

價格穩定,非常緊張

咯菌腈

98%TC

980000

980000

價格穩定,供貨偏緊

 

中間體

名稱

含量

/劑型

10.26-10.31價格

/(千升)

11.01-10.08價格

/(千升)

備注

乙基氯化物

98%TC

17500

17500

價格下調,供貨穩定

CCMP

94%TC

110000

110000

價格穩定,供貨穩定

CCMT

98%TC

64000

64000

價格穩定,供貨緊張

?二嗪

98%TC

36000

36000

價格穩定,供貨穩定

三氮唑

95%TC

26000

26000

價格穩定,供貨穩定

三氮唑

99%TC

28000

28000

價格穩定,供貨穩定

咪唑烷

95%TC

33000

33000

價格穩定,供貨穩定

氰基乙酯

97%TC

50000

50000

價格穩定,供貨偏緊

三氟氯菊酸 

97%TC

210000

210000

價格穩定,供貨穩定

雙甘膦

97%TC

16500

16500

價格穩定,供貨穩定

醚醛

97%TC

85000

85000

價格穩定,供貨偏緊

三聚氯氰

96%TC

13500

13500

價格穩定,供貨穩定

胺醚

95%TC

36000

36000

價格穩定,供貨穩定

鄰氯苯酚

98%TC

12000

12000

價格穩定,供貨穩定

精胺

98%TC

26000

26000

價格穩定,供貨偏緊

二甲基亞砜

99.9%TC

11000

11000

價格穩定,供貨穩定

DMF

99.9%TC

5000

5000

價格穩定,供貨穩定

甲基硝基胍

99%TC

30000

30000

價格穩定,供貨穩定

  1. 1,凡本網注明“來源:中國畜牧網”的所有作品,版權均屬于中國畜牧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國畜牧網”。違反上述條款,本網將追究其相關法律責任。
  2. 2,凡本網注明“來源:XXX(非本網站)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
  3. 3,本網所展示的信息由買賣雙方自行提供,其真實性、準確性和合法性由信息發布人負責。本網站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
  4. 4,友情提醒:網上交易有風險,請買賣雙方謹慎交易,本地最好是見面交易,異地交易請多學、多看、多問、多了解,網上騙術多種多樣,謹防上當受騙!
  5. 5,本網刊載之所有信息,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
  6. 6,如因作品內容、版權、地址不清稿酬未付和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。聯系方式:編輯部電話:0451-88003358 電子信箱:info#chinafarming.com(請把#換成@)
委托詢單 我要求購>
4十l开奖结果查询
農藥交易
熱文TOP10
注意!多個農藥原藥品種價格下調
分享到: